Економічна оцінка прибутковості ячменю

В сучасних умовах прибуткове ведення сільськогосподарського виробництва не можливе без всебічного аналізу доцільності кожного агротехнічного заходу технологій вирощування польових культур, у тому числі й ячменю ярого.

Економічна ефективність вирощування ячменю передбачає досягнення максимального ефекту від фінансово-господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат ресурсів та відображає вплив сукупності факторів, що формують її рівень і зумовлюють тенденції розвитку галузі. Система показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва створюється за даними урожайності культур, прибутку, собівартості, рентабельності виробництва, продуктивності праці.

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва, у тому числі й ячменю, є результатом, вираженим окупністю ресурсів і витрат у процесі виробництва. Особливу роль для вимірювання й оцінки економічної ефективності мають показники рентабельності.

Основними шляхами підвищення рівня рентабельності є зниження її собівартості і збільшення реалізаційних цін. Покращення економічної ефективності сільського господарства загалом передбачає розширення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції за умови одночасного скорочення витрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції.

yachmen 1

Протягом останніх років створено нові сорти ячменю ярого з високою потенційною урожайністю. Проте в умовах виробництва генетичні можливості сорту реалізуються далеко не повністю. Це пов’язано з рівнем ресурсного забезпечення господарства, частими відхиленнями погодних умов протягом вегетації від оптимальних, порушенням агротехнічних строків виконання агрозаходів, не відповідністю останніх до біологічних особливостей сортів. Тому перспективними за цих умов можуть бути технології, що передбачають внесення відносно невисоких доз мінеральних добрив у поєднанні з сівбою після кращих попередників і дозволяють отримати врожай, що наближається до оптимального.

За розрахунку економічної ефективності вирощування ячменю потрібно враховувати вартість валової продукції з 1 га, виробничі витрати на основне вирощування на 1 га, собівартість одиниці продукції, умовно-чистий прибуток та рентабельність.

Більший умовно чистий дохід за вирощування плівчастого ячменю ярого після сої (14030 грн/га) та кукурудзи на зерно (8853 грн/га) забезпечив сорт Крок та Святомихайлівський на фоні внесення N10P10K10, після стерньового попередника (10223 грн/га) та соняшнику (10588 грн/га) — сорт Самородок та Вікінг за внесення добрив у дозі N40P40K40. Рентабельність становила 101,2% (соя), 59,5% (зернові культури), 73,9% (соняшник) і 64,3% (кукурудза на зерно). За вирощування голозерних сортів Кардинал та Ахілес вищий умовно чистий дохід був на фоні N10P10K10, і після сої у сорту Кардинал він становив 9005 грн/га, рентабельність 65,4% та Ахілес — 8117 грн/га (59,0%), після зернових культур — 7927 грн/га (57,7%) та 8561 грн/га (62,2%), соняшнику — 6913 грн/га (50,4%) та 6152 грн/га (44,9%), кукурудзи на зерно — 6342 грн/га (46,2%) та 6152 грн/га (44,9%) відповідно (див.табл.).

Економічна ефективність вирощування сортів ячменю ярого плівчастого та голозерного типів

9 400 22

Поради з вирощування ячменю

1. В умовах північного Степу України ярий ячмінь вирощувати з локальним внесенням мінеральних добрив дозою N10P10K10, проводити інокуляцію насіння фосформобілізуючим біопрепаратом Поліміксобактерин (150 мл на 1 га норму висіву), застосувати інтегровану систему захисту посівів і після сої у фазі кущення підживлювати мікродобривом Реаком, 4 л/ га; озимій пшениці та соняшнику — КАС 28 (N8); кукурудзи на зерно — Карбамід (N8).

2. Після попередників соя та кукурудза на зерно висівати плівчасті сорти ячменю ярого Крок та Святомихайлівський на фоні внесення N10P10K10, після стерньового попередника та соняшник — сорти Самородок та Вікінг за внесення добрив у дозі N40P40K40.

3. Під час вирощування ячменю ярого голозерного після сої і пшениці озимої, соняшнику та кукурудзи на зерно вносити локально N10P10K10 і застосовувати інтегровану систему захисту посівів.

4. Для отримання вищої економічної ефективності вирощування плівчастих сортів ячменю ярого застосовувати інтегровану систему захисту посівів і після сої висівати сорт Дорідний, пшениці озимої — сорт Самородок, кукурудзи на зерно — сорт Святомихайлівський. Після попередника соняшник — сорт Дорідний за мінімальної системи захисту посівів.

5. У технології вирощування плівчастого та голозерного ячменю ярого використовувати препарати для передпосівної обробки насіння та обприскувати посіви у фазі кущення.

 

agro-business.com.ua

admin

sdsdsdsdsd