ГУМУС, ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА…?

Найбільш важливим, і, водночас, найбільш таємничим компонентом ґрунту є органічна речовина. Вона містить в собі воду та поживні речовин, а також сприяє покращенню буферності ґрунту та запобігає ерозії, збільшуючи таким чином водопроникність земляного покриву.

Рослини можна вирощувати навіть на ґрунтах з дуже незначним вмістом органічних речовин. Насправді, можна обійтися зовсім без ґрунту. Завдяки досягненням сучасної науки, можна використовувати цілий ряд різноманітних штучних субстратів, на яких успішно вирощуються різноманітні культури. Також рослини можна вирощувати за допомогою гідропоніки, або на мінеральній ваті, і ще багатьма різним способами. Проте, ці методи мають декілька недоліків, головними з яких є висока собівартість вирощування та неприродність продукції. Тому повертаємося до звичного ґрунту. Загальновідомо, що зараз вміст органічних речовин в ґрунті зменшується і вирощування рослин стає все складнішим, оскільки також знижуються родючість і наявність ґрунтових вод. До інших несприятливих факторів можна віднести ерозійні процеси, зараженість паразитами та шкідливими мікроорганізмами, шкідниками. Задля забезпечення врожайності на виснажених ґрунтах доводиться проводити додаткові агроприйоми — вносити добрива, забезпечувати зрошення, використовувати засоби захисту рослин. Проте за умови раціонального господарювання (правильне удобрювання, своєчасна сівозміна і т. д.) можна отримувати високі урожаї без надлишкових витрат.

Найважливіші для живлення рослин елементи — фосфор, азот та калій — містяться в більшості ґрунтів у значних кількостях, і їх споживання культурами на формування урожаю не є дуже значним. Проте, валовий запас цих речовин вказує лише на потенційну родючість, адже фосфор, азот і калій знаходяться не в чистому вигляді, а у формі хімічних сполук, що робить їх недоступними для безпосереднього живлення рослин. Для оцінки ефективної родючості ґрунту та здатності забезпечувати високу врожайність сільськогосподарських культур важливе значення має вміст корисних та поживних речовин в доступних для рослин формах.

            Що таке органічна речовина?

Традиційно, за органічну речовину вважають залишки рослинного і тваринного походження, що знаходяться в ґрунті. Коли ми бачимо купу листя, гною або залишки рослин, то думаємо: «Ого! Це додасть багато органічних речовин в ґрунт». Насправді ж це лише органічний матеріал, а не органічна речовина.

Чим же вони відрізняються? Органічний матеріал — це все, що живе і знаходиться на поверхні ґрунту або в ньому. Щоб цей матеріал став органічною речовиною, він має бути розкладений на гумус. Гумус, в свою чергу, — органічний матеріал, який розкладається  мікроорганізмами. Органічний матеріал є нестійким у ґрунті, його вміст і форма можуть швидко змінюватися. На відміну від нього, органічна речовина є постійним компонентом. Зазвичай, протягом року мінералізується лише 5% від загальної маси органічного матеріалу. Цей процент може прискорюватися за умови сприятливої для розкладу температури та вологості.  Це часто відбувається при надмірній обробці ґрунту.

            Які переваги органічної речовини?

Постачання поживних речовин

Органіка — це резервуар поживних речовин, які можуть бути виділені в ґрунт. Кожний відсоток органічної речовини збагачує ґрунт на 10-15 кг азоту, 2-3 кг P2O5 і 0,5-1 кг сірки на рік. Активізація поживних речовин відбувається в основному навесні та влітку, тому культури, що вирощують в період з липня по серпень отримують набагато більше мінеральних речовин, ніж озимі.

Завдяки водоутримуючим властивостям, органічні речовини підживлюють рослини поглинутою вологою. Глина, наприклад, затримує велику кількість води, але вона майже недоступна для рослин.

Ще однією цікавою здатністю органічних речовин є те, що вони запобігають вимиванню пестицидів з ґрунту у підземні води, а завдяки вмісту різних мікроорганізмів відбувається їх детоксикація. Бактерії змінюють хімічну структуру деяких пестицидів, промислових масел, різноманітних нафтопродуктів  та інших потенційно токсичних речовин, роблячи їх фактично нешкідливими.

            Профілактика ерозії

Здатність органічних речовин перешкоджати ерозії ґрунту не є загальновідомою, проте є інформація, що при збільшенні їх вмісту на 1-3 % ерозійні процеси зменшуються на 20-33 %.

            Як я можу підтримувати або покращити рівень органічних речовин у ґрунті?

            Процес накопичення органічних речовин в ґрунті є досить довготривалим, проте є декілька заходів, які можуть йому посприяти:

  • Зменшення або тимчасова ліквідація землеробства.
  • Внесення в ґрунт органічних та мінеральних добрив.
  • Використання сидеральних та бобових культур.
  • Впровадження раціональної, науково обґрунтованої сівозміни.
  • Вирощування високоврожайних сортів.
  • Вапнування кислих ґрунтів.

Гарна новина полягає в тому, що сьогодні ми бачимо, що все більше господарств подають позитивний приклад, дбаючи про майбутню потенційну урожайність. Вони вдаються  до методів господарювання з застосуванням мінімального обробітку ґрунту, знижують пестицидне навантаження і тим самим ілюструють модель екологічного землеробства.

 

www.irlen.com.ua

admin

sdsdsdsdsd