Законом України №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – закон)  передбачено обов’язковість розроблення, введення в дію та застосування постійних процедур, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Впровадження НАССР – це досить тривалий процес, який стосується всіх служб і персоналу. Він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Важливо, щоб усі учасники харчового ланцюжка аж до кінцевого споживача були свідомі своєї відповідальності. На загал оператори й експерти харчового ринку запевняють, що більшість підприємств переробної галузі уже працюють за цією системою.

Стежити за тим, щоб підприємства виконували норми закону, має Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів. Держпродспоживслужба здійснює державний аудит постійних процедур, котрі засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Державний аудит здійснюється за умови письмового повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочих дні до вживання такого заходу. Тобто бізнес попереджають про такий захід. Це необхідно для того, щоби представники підприємства встигли підготувати всю необхідну документацію.

Для державного контролю за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), наказом Мінагрополітики від 6 лютого 2017 року №41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 р. за №357/30225, затверджено форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства.

Відповідно до Закону України від 5 квітня2007 року №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка належить:

— до високого ступеня ризику – не частіше від одного разу на два роки;

— до середнього ступеня ризику – не частіше від одного разу на три роки;

— до незначного ступеня  ризику – не частіше від одного разу на п’ять років.

Планові перевірки у 2018 році відбувалися відповідно до Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 16 листопада2017 року №139. План розміщено на сайті Державної регуляторної служби.

Відповідно до законодавства, Держпродспоживслужбою затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2018 рік (наказ від 28 листопада 2017 року №1131).

Відповідно до статті 20 Закону, оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Водночас при запровадженні перевірок відповідно до плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) щодо дотримання статей 20 та 21 Закону України у разі потреби необхідно застосовувати вимоги пункту 4 частини першої статті 64 Закону (невиконання операторами ринку обов’язку щодо впровадження системи НАССР), а саме:

невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб – у розмірі від 30 до 75 мінімальних заробітних плат (від 125 190 грн до 312 975 грн);

на фізичних осіб-підприємців – у розмірі від3 до 14 мінімальних заробітних плат (від 12 500 грн до 58 422 грн)  і зупинення роботи потужності.

Нагадаємо, Згідно ст. 8 Закону про держбюджет на 2019 рік мінімальна зарплата становитиме 4173 грн.