Осіннє застосування гербіцидів на озимині

Застосування заходів із контролю бур’янів у посівах пшениці озимої восени є одним із головних факторів, який відіграє вирішальну роль для формування майбутнього врожаю культури.

Основними перевагами, які забезпечують ефективність осіннього застосування гербіцидів, є знищення більшості сходів бур’янів; чутливість їх до препаратів, яка проявляється саме у цей період; кращі температурні умови для контролю у порівнянні з нестабільними весняними, на які впливає можливість зниження температури, а також небезпека заморозків; максимальна ефективність гербіцидів завдяки чутливій фазі бур’янів, зокрема більшості однорічних видів, що зменшують ефективність весняної обробки через досягнення стійкої фази.

Дослідженнями, проведеними останніми роками, підтверджено, що у посівах поширення набуває метлюг звичайний, тому на цих площах виправданим є внесення гербіцидів або бакових їх сумішей, що містять протизлаковий компонент. Ефективними для контролю злакових, а також дводольних бур’янів є гербіциди з «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» на основі таких діючих речовин: дикамба у поєднанні з хлорсульфуроном, ізопротурон разом із дифлюфеніканом тощо.

За технічною ефективністю для обмеження чисельності однорічних злакових і дводольних видів бур’янів бакові суміші гербіцидів на основі метрибузину із сульфонілсечовинами в багатьох дослідах білоруських дослідників були рівноцінні комбінованим гербіцидам грунтово-ростової дії (пендиметалін у поєднанні з ізопротуроном та їх аналоги). Висока ефективність для контролю комплексу однорічних бур’янів була також забезпечена завдяки внесенню бакової суміші гербіцидів просульфокарбу із триасульфуроном разом із дикамбою, піноксадену із сульфонілсечовинними гербіцидами.

ozimi 10

Слід зазначити, що гербіциди, які містять у своєму складі лише метри бузин, недостатньо ефективні для контролю підмаренника чіпкого. За наявності в посівах підмаренника чіпкого доцільно застосовувати бакові суміші гербіцидів на основі метрибузину із гербіцидами групи сульфонілсечовини: триасульфуроном у поєднанні з дикамбою, дикамба із хлорсульфуроном тощо. Норми витрати гербіцидів у сумішах мінімальні з рекомендованих «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», за надмірної засміченості можуть застосовуватися і максимальні. Ефективне також внесення препаратів на основі композицій амідосульфурону у поєднанні із йодсульфурон-метилу натрію та з антидотом (мефенпірдиетил).

Розширення посівних площ ріпаку озимого, який є одним із найкращих попередників пшениці озимої, потребує здебільшого обов’язкового знищення падалиці відразу після сходів, оскільки ріпак має потужніший стартовий розвиток, ніж пшениця. У зв’язку з цим потрібно передбачити внесення гербіцидів чи бакових сумішей гербіцидів, ефективних для обмеження росту падалиці ріпаку. В осінній період за температури +5ºС можливе застосування гербіцидів на основі діючих речовин: ізопротурон у поєднанні з дифлюфеніканом; пендиметалин з ізопротуроном; йодосульфурон-метил натрій, йодосульфурон-метил натрій із мезосульфурон-метилом та з дифлюфеніканом; метрибузин у поєднанні з сульфонілсечовиною (норми витрати мінімальні з рекомендованих чи близькі до максимальних у разі наявності перерослих рослин ріпаку).

Ці препарати можуть застосовуватися за два тижні до перших заморозків, ефективність їх також відмічена за температури +5ºС. Однак кожен із них ефективний для контролю росту падалиці ріпаку під час певної стадії. На рослинах перерослого ріпаку їх ефективність знижується, у цьому випадку більш ефективне застосування препаратів, що містять дикамбу чи групу 2,4-Д, 2М-4Х (їх рекомендовано вносити за температури 12ºС і вище з метою контролю розвитку ріпаку на різних фазах), у тому числі й весною. Слід враховувати, що застосування їх в осінній період може негативно впливати на зимостійкість пшениці озимої.

Для контролю засміченості посівів пшениці озимої падалицею ріпаку рекомендовано також використання бакових сумішей гербіцидів групи сульфонілсечовини із гербіцидами групи 2,4-Д і 2М-4Х (мінімальні норми внесення із рекомендованих). Оптимальною температурою повітря для внесення вищевказаних сумішей є 12-14ºС і вище.

Крім того, зазначаємо, що ефективність хімічного контролю залежить не тільки від препарату, яким будуть обприскувати, а й від дотримання встановленого регламенту його застосування, зокрема відповідність гербіциду видовому складу, погодних умов, стану і фази розвитку культури, термінів та якості внесення. Восени не рекомендується вносити гербіциди за умов низьких температур повітря і на площах, засіяних у пізні строки.

 

agro-business.com.ua

admin

sdsdsdsdsd