Шкідники сої: захист посівів від ворожих комах

Соя — важлива технічна культура. Вона займає перше місце у світовому виробництві олії. Жодна рослина в світі не може за 4-5 місяців виробити стільки білка і жиру. Немає рівних сої щодо кількості виготовлених з неї продуктів: її використовують у харчових цілях і для виробництва промислової продукції — лаку, фарб, мила, пластмаси, клею, штучних волокон.

На сьогоднішній день близько 60% зерна сої переробляється на олію. Соя має унікальний хімічний склад. У її зерні міститься 35-50% білка, 13-26% жиру, 20-32% вуглеводів, клітковина, зола, вода, ферменти, вітаміни та мінеральні речовини. Тому, соя також є цінною кормовою культурою: макуха, соєвий шрот, дерть, молоко, білкові концентрат, зелений корм, сіно, силос, солома — усе це використовується для годування тварин.

Для того, щоб виростити якісну сою, слід звернути увагу на її захист від шкідників. На сої виявлено біля 114 видів шкідників, із них комах — 96,5%, слимаків — 2,6%, та кліщів — 0,9%. За трофічними особливостями — поліфагів -86%, олігофагів — 14%, вузькоспеціалізованих видів немає.

Посіви сої, уражені шкідниками
Посіви сої, уражені шкідниками
 

Кожен шкідник здійснює свій вплив на культуру: пошкоджує певні частини рослини, діє  у різні фази та має не однаковий відсоток шкодочинності. Насіння, що проростає в ґрунті та сходи, наприклад, можуть пошкоджуватися личинками росткових мух, дротяника, личинками пластинчастовусих жуків, гусінню підгризаючих совок. Сім’ядолі та перша пара справжніх листків можуть пошкоджуватись різноманітними видами листогризучих шкідників: сірим буряковим та бульбочковим довгоносиком, личинками зеленого коника та саранових. Як показує практика, за умов протруєння насіння препаратом ІМІСІД БТ від компанії Океан Інвест ці види шкідників значного збитку посівам не завдають.

Різні види гусені з родини совок, вогнівок, листовійок пошкоджують трійчасті листки культури. Найбільш розповсюджений на листочках сої шкідник – гусінь совки-гамми. Найуразливіші фази – період формування генеративних органів та наливання зерна. У деякі роки дуже небезпечною є гусінь другого та третього поколінь акацієвої вогнівки, яка пошкоджує зерно сої. Перше покоління шкідника розвивається на жовтій та білій акації.

У кінці цвітіння сої – на початку наливу бобів, тобто в кінці липня та на початку серпня, метелики літнього покоління відкладають яйця на соєві боби та інші бобові культури. Гусінь проникає всередину бобів, де й живе протягом місяця, частково або повністю виїдаючи насіння. Чисельність вогнівки та її шкідливість збільшується в посушливі роки. Більшому заселенню бобів сприяє близькість посівів сої до лісосмуг жовтої та білої акації. Для захисту від вищевказаного шкідника рекомендовано застосовувати інсектициди ДИХЛОР БТ та СТРАЙК БТ.

Обприскування посівів

 

Обприскування посівів
 

Серед шкідників вегетативних і генеративних органів сої є клопи, щитники, сліпняки та павутинний кліщ. Із листогризучих комах шкодить гусінь лучного метелика,  бавовникової та люцернової совки, совки гамми.

Павутинний кліщ є поліфагом, відмічений на більш ніж 40 видах рослин. На сої розповсюджується від фази бутонізації до повної стиглості. Імаго та личинка кліща-самця висмоктують з листя сік, внаслідок чого в листовому апараті суттєво підсилюється транспірація, порушується водний баланс, знижується вміст хлорофілу, ксантофілу та каротину, призупиняється фотосинтез. Із підвищенням температури, інтенсивність яйцекладки зростає.

Протягом вегетаційного періоду кліщ може дати до 10-12 поколінь. Оптимальною для розвитку кліща температурою є 29-31 ºС. Оптимальна вологість повітря – 35-55 %. Вологість більше 80 % пригнічує розвиток та розмноження павутинного кліща.

Чисельність кліщів на сої збільшується до серпня, а з вересня, внаслідок зміни погодних умов, вона знижується. Забезпечити захист сої від уражень павутиннім кліщем можна за допомогою якісних акарицидів, так, КЛЕССО БТ здатний ефективно захищати посіви від шкідника та діяти до 28 діб. Діючі речовини препарату здатні викликати у кліщів нервові імпульси, повну зупину процесів життєдіяльності, пригнічувати процеси метаморфозу кліщів та є токсичними для рухливих личинок. Він виключає утворення резистентності у кліщів, які мають стійкість до інших акарицидів, а також відсутній негативний вплив на ентомофаги, хижих кліщів та корисних комах, у т. ч. бджіл.

Листя сої, уражене павутинним кліщем
Листя сої, уражене павутинним кліщем
 

Враховуючи те, наскільки соя є важливою культурою в сівозміні українських аграріїв, проявляти недбалість у її захисті просто злочин, тому варто звертати особливу увагу на те, як захистити бобову від різного роду негативних чинників.

superagronom.com

Поделиться  

admin

sdsdsdsdsd