Як отримати високий урожай нуту

Впровадження інтегрованого захисту нуту від хвороб дає можливість цілеспрямовано управляти популяційними процесами в конкретному агрофітоценозі, обмежувати поширення і розвиток їх до економічно невідчутного рівня, що гарантує отримання стабільної урожайності і високої якості продукції.

Створення і впровадження у виробництво високопродуктивних сортів із груповою стійкістю до найпоширеніших і шкідливих хвороб є одним із найбільш економічно вигідних та екологічно безпечних заходів. Серед районованих сортів нуту на сьогодні відсутні ті, що характеризуються високим рівнем польової стійкості до них. Порівняно менше уражуються хворобами сорти: Буджак, Красень, Одисей, Скарб, Тріумф.

Дотримання сівозміни з висіванням нуту на тому ж полі через 4–5 років. Насиченість сівозміни нутом не має перевищувати 10%, що суттєво буде обмежувати поширення і розвиток хвороб.

Нут слід розміщувати по кращих попередниках: озимі і ярі зернові колосові та просапні культури, які залишають після себе мало бур’янів. Обов’язковим є дотримання просторової ізоляції між товарними і насіннєвими посівами, між полями нуту та інших зернобобових культур і багаторічних бобових трав. Не дозволяється нут сіяти після ріпаку, соняшнику, бобових трав, оскільки вони уражуються фузаріозним і вертицильозним в’яненням, білою і сірою гнилями. Насіннєві посіви нуту повинні бути розміщені не ближче ніж 1 км від товарних, що зменшує перенос аерогенної інфекції багатьох збудників захворювань.

Нут, як відомо, є невибагливою культурою щодо ґрунтів, але важкі можуть знижувати його врожайність. Він добре росте на легких за механічним складом чорноземах, темно-каштанових та інших із реакцією ґрунтового розчину (рН 6,5–8,5). На важких, кислих заболочених або надто легких піщаних ґрунтах рослини ростуть погано, сильно уражуються кореневими гнилями.

7 398 76

Нут добре реагує на збалансоване живлення рослин, ефективно використовує післядію органічних і мінеральних добрив, які вносилися під попередню культуру. Дози внесення макро- і мікроелементів ґрунтуються на результатах агрохімічного аналізу ґрунту та запланованої урожайності культури. Найкраще вносити добрива під основний обробіток, оранку, тому що передпосівне внесення не завжди є ефективним. Слід пам’ятати, що внесення високих доз азоту спричиняє інтенсивне ураження нуту хворобами.

Своєчасна і якісна підготовка поля (лущення, зяблева оранка з вирівнюванням площі, передпосівна культивація з одночасним проведенням сівби в оптимальні строки), знищення сходів бур’янів сприяє обмеженню осередків резервації збудників хвороб. Під час основного обробітку ґрунту під нут особливу увагу приділяють очищенню поля від бур’янів, накопиченню і збереженню вологи, що прискорює мінералізацію рослинних решток і суттєво обмежує джерело первинної інфекції багатьох збудників хвороб. Однією із найголовніших умов передпосівної підготовки поля для сівби нуту є отримання непереущільненого, пухкого і дрібногрудковатого грунту, що дасть можливість клубеньковим бактеріям ефективно фіксувати азот.

Проти поверхневої і внутрішньої інфекцій насіння нуту перед сівбою слід протруїти. Проте в «Переліку пестицидів і агорохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2018 рік» не рекомендовано жодного протруйника для знезараження насіння нуту і жодного фунгіциду для обробки рослин проти хвороб. Це пояснюється тим, що культура в Україні вирощується на порівняно невеликій площі. За даними досліджень, проведених у Селекційно-генетичному інституті — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, висока ефективність на нуті проти хвороб виявлена в протруйників на основі діючих речовин: беномілу (Фундазол, 2 кг/т), карбоксину + тираму (Вітавакс 200 ФФ, 2,5 л/т), тираму (ТМТД, 7,0 л/т), флудиоксанілу (Максим 025 FS, 1,0 л/т), протіоконазолу +тебуконазолу (Ламардор, 0,2 л/т), протіоконазолу + тебуконазолу + флуопіраму (Ламардор Про, 0,5 л/т), флудиоксонілу + ципроконазолу (Максим Стар, 1,5 л/т), флутриафолу + імазалілу + тіабендазолу (Вінцит Форте, 1,25 л/т), тебуконазолу + прохлоразу (Оріус універсал ES, 1,75–2,0 л/т), мефеноксаму + тебуконазолу (Сертікор, 1,2 л/т), тебуконазолу + тіабендазолу (Віал Траст, 0,4–0,5 л/т).

nut 3

Комбінований захист насіння та проростків нуту від хвороб, грунтових і наземних шкідників досягається протруєнням насіннєвого матеріалу протруйниками на основі діючих речовин: клотіанідину + імідоклоприду + протіоконазолу + тебуконазолу (Юнта Квадро, 1,5 л/т) та дифеноконазолу+ флудиоксонілу + тіамет­оксаму (Селест Топ 1,0 л/т). Проростки з протруєного насіння захищені від розвитку кореневої гнилі, особливо фузаріозної, значно витриваліші проти стебло-листкових гнилей і аскохітозу. Слід зазначити також, що перелічені препарати не впливають негативно на утворення рослинами нуту бульбочок, до того ж поліпшують фізіологічні показники насіння. До робочого розчину протруйників рекомендовано додавати регулятори росту рослин, такі як: Біо­лан (20 мл/т), Біосил (20 мл/т), Радостим (250 мл/т), Регоплант (250 мл/т) або Стімпо (20 мл/т), які підвищують стійкість рослин до стресових чинників, покращують продуктивність і якість отриманої продукції.

Обробка насіння нуту інокулянтами є обов’язковим технологічним заходом. Протруєння фунгіцидними препаратами й інокуляцію біопрепаратом слід розділити в часі. Протруєння виконують не пізніше ніж за два тижні до сівби, а інокуляцію безпосередньо перед висівом насіння. За такого підходу негативний вплив протруйника на інокулянт буде мінімальним.

Для інокуляції насіння нуту можна використовувати вітчизняні біопрепарати. Обробка насіння нуту біопрепаратом сприяє формуванню потужного азотфіксувального апарату на коренях рослин, інтенсифікації їх розвитку. Обробку і сушку проводять, уникаючи попадання прямих сонячних променів.

Сіють нут після ранніх зернових культур, коли ґрунт на глибині загортання насіння 6–8 см прогріється до 5–6ºС. Сівба в непрогрітий ґрунт призводить до пліснявіння насіння, зниження його схожості, загибелі проростків. На полях пізніх строків сівби рослини більш інтенсивно уражуються аскохітозом, іржею. Глибина загортання насіння залежить від вологості ґрунту. Для набухання і швидкого його проростання необхідно 140–160% вологи від їх маси. Тому за достатнього зволоження ґрунту глибина загортання насіння повинна становити 6–8 см, за середнього — 9–10, а під час сівби в сухий ґрунт — до 15 см.

Оптимальна норма висіву насіння, залежно від сорту, дорівнює 400–550 тис. шт./ га, при цьому густота рослин на погонний метр сягатиме від 7 до 9 шт. Збільшення норми висіву насіння нуту призведе у вологі роки до інтенсивного ураження рослин кореневими, сірою та білою гниллями, аскохітозом, пероноспорозом. Ефективним заходом для отримання рівномірних і дружніх сходів, особливо в посушливих умовах, є коткування поля після сівби кільчасто-шпоровими котками. Дотримання технологічних вимог прискорює проростання насіння, підвищує стійкість проростків нуту до збудників кореневих гнилей, фузаріозного і вертицильозного в’янення, унеможливлює інтенсивний розвиток їх у період вегетації рослин та під час збирання врожаю.

nut 1

За даними досліджень Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, проти хвороб нуту ефективним є проведення двох фунгіцидних обробок рослин. Першу профілактичну обробку рослин рекомендовано виконати у фазі бутонізації одним із препаратів на основі діючих речовин: трифлоксістробіну + тебуконазолу, к. с. (Коронет, 0,6 л/га) + прилипач Меро (ПАР) ріпаково-метиловий ефір (0,4 л га); флутріафолу + тебуконазолу, к. с. (Імпакт Т, 0,6–1,0 л/га); трифлоксистробіну + тебуконазолу, в.г (Натіво, 0,25–0,50 кг/га); протіоконазолу + тебуконазолу, м. е. (Колосаль Про, 0,7–0,9 л/га); тебуконазолу, к. е. (Фолікур або Колосаль, 0,75–1,0 л/га). Другу — на «початку бобоутворення» фунгіцидами на основі діючих речовин: епоксиконазолу + азоксистробіну, к. с., (Спіріт, 0,5–0,7 л/га) або тебуконазолу + прохлоразу, ев., (Супрім 400 0,75–1,5 л/га).

Обробку рослин фунгіцидами можна поєднувати з позакореневим підживленням рослин баковою сумішшю добрив. При цьому підвищується їх стійкість до хвороб, інших стресових чинників і покращується продуктивність.

Важливе своєчасне збирання врожаю. Зерно нуту, що надходить з-під комбайна, необхідно відразу ж очистити від домішок і в разі потреби просушити до вологості 14%. Наявність у партії свіжозібраного зерна навіть невеликої кількості зелених бур’янів сприяє збільшенню вологості його і швидкому пліснявінню.

Слід зазначити, що насіння нуту, уражене хворобами під час вегетаційного періоду, зберігається дуже погано. У разі попадання вологи воно швидко пліснявіє, загниває. Таке насіння слід реалізовувати відразу після збирання.

У вологу погоду для сушки зерна використовують сушарки. Коли сухо — сушать на відкритому повітрі, зерно розсипають тонким шаром і перелопачують. За кожне перелопачування втрачається від 0,5 до 1,5% вологи.

Очищене і висушене насіння нуту зберігають у мішках за висоти штабеля не більше 2,5 м або насипом, шаром близько 1,5 м.

agro-business.com.ua

Поделиться  

admin

sdsdsdsdsd